Personvernerklæring - Spa Natural
man-fre fra kl. 09.00 til 18.00
+49 (0) 210 39 95 430
be om katalog

Data beskyttelse

Spa Natural GmbH & Co. KG (heretter også "Spa Natural") tilbyr salgsinformasjon om boblebad og svømme-spa på sin nettside www.spa-natural.com. Spa Natural er klar over viktigheten av personopplysningene som er betrodd det (art. 4 nr. 1 GDPR). Personopplysninger er alle data som kan relateres til deg personlig, f.eks. B. navn, adresse, e-postadresser, brukeratferd. Spa Natural sørger for at disse dataene behandles konfidensielt. I det følgende gir vi informasjon om behandlingen av personopplysninger ved bruk av nettsiden vår og om rettighetene til kunden og interesserte parter.

§ 1 Informasjon om innsamling av personopplysninger

(1) Personopplysninger er alle data som kan relateres til deg personlig, f.eks. B. Navn, adresse, e-postadresser, brukeradferd (jfr. Art. 4 nr. 1 DSGVO).

(2) Ansvarlig i henhold til Art. 4 No. 7 GDPR er Spa Natural GmbH & Co. KG, Ellerstraße 101 (Hall 8-10), 40721 Hilden, e-post: info@spa-natural.com (se vårt avtrykk ). Du kan nå vår personvernombud på vår postadresse med tillegget "dataverneombudet".

(3) Når du kontakter oss på e-post eller via et kontaktskjema, vil dataene du oppgir (din e-postadresse, eventuelt navn og telefonnummer) lagres av oss for å svare på spørsmålene dine. Hvis forespørselen er knyttet til en kontrakt, sletter vi opplysningene som oppstår i denne sammenhengen etter fristene for avtaleperioden, ellers etter at lagringen ikke lenger er nødvendig, eller begrenser behandlingen dersom det foreligger lovpålagte lagringsplikter.

(4) Hvis vi bruker oppdragsleverandører for individuelle funksjoner i tilbudet vårt eller ønsker å bruke dataene dine til reklameformål, vil vi alltid nøye velge og overvåke disse tjenesteleverandørene og informere deg i detalj nedenfor om de respektive prosessene. Vi oppgir også angitte kriterier for lagringsperioden.

§ 2 Dine rettigheter

(1) Du har følgende rettigheter overfor en person som er ansvarlig med hensyn til dine personopplysninger:

 • rett til informasjon,
 • rett til retting eller sletting,
 • rett til begrensning av behandlingen,
 • rett til å protestere mot behandling,
 • Rett til dataportabilitet.

(2) Du har også rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om behandlingen av dine personopplysninger av oss.

§ 3 Behandling av personopplysninger ved besøk på nettsiden vår

Når du bruker nettstedet til informasjonsformål, det vil si bare å se det uten å registrere deg og uten at du gir oss annen informasjon, behandler vi personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Dataene beskrevet nedenfor er teknisk nødvendige for at vi skal vise nettstedet vårt til deg og for å sikre stabilitet og sikkerhet og må derfor behandles av oss. Det rettslige grunnlaget er Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR:

 • IP adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innhold i forespørselen (besøkt side)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • mengde data som overføres
 • tidligere besøkt side
 • nettlesere
 • operativsystem
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren.

§ 4 Ytterligere funksjoner og tilbud på nettstedet vårt

(1) I tillegg til den rene informasjonsbruken av nettsiden vår, tilbyr vi ulike tjenester som du kan bruke dersom du er interessert og bruker andre vanlige funksjoner for analyse eller markedsføring av våre tilbud, som presenteres mer detaljert nedenfor. For å gjøre dette må du vanligvis oppgi ytterligere personopplysninger, eller vi behandler slike tilleggsopplysninger som vi bruker for å utføre de respektive tjenestene. De nevnte databehandlingsprinsippene gjelder for alle databehandlingsformål beskrevet her.

(2) I noen tilfeller bruker vi eksterne tjenesteleverandører for å behandle dataene dine. Disse er nøye utvalgt av oss, er bundet av våre instruksjoner og kontrolleres jevnlig.

§ 5 Innsigelse eller tilbakekall mot behandlingen av opplysningene dine

(1) Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene dine, kan du når som helst tilbakekalle dette. En slik tilbakekall påvirker tillateligheten av behandlingen av dine personopplysninger etter at du har gitt dem til oss. Tillatelsen av behandlingen av dataene dine frem til tidspunktet for tilbakekalling forblir upåvirket.

(2) I den grad vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på interesseavveining (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. GDPR), kan du protestere mot behandlingen. Dette er tilfellet hvis behandlingen ikke er nødvendig spesielt for å oppfylle en kontrakt med deg, som er vist av oss i den følgende beskrivelsen av funksjonene. Hvis du gjør en slik innsigelse ber vi deg forklare årsakene til at vi ikke bør behandle personopplysningene dine på den måten vi har gjort. I tilfelle din innvending vil vi undersøke situasjonen og enten stoppe eller justere databehandlingen eller vise deg våre tvingende beskyttelsesverdige grunner som vi vil fortsette behandlingen på grunnlag av.

(3) Selvfølgelig kan du når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for reklame- og dataanalyseformål. Du kan best utøve din innvending mot annonsering ved å bruke kontaktdetaljene gitt ovenfor.

§ 6 Bruk av informasjonskapsler

(1) I tillegg til dataene nevnt ovenfor, bruker vi tekniske hjelpemidler til ulike funksjoner når du bruker nettstedet vårt, spesielt informasjonskapsler, som kan lagres på sluttenheten din. Når du besøker nettstedet vårt og når som helst deretter, kan du velge om du generelt vil tillate innstilling av informasjonskapsler eller hvilke individuelle tilleggsfunksjoner du vil velge. Du kan gjøre endringer i nettleserinnstillingene eller via vår samtykkebehandler. I det følgende beskriver vi først informasjonskapsler fra et teknisk synspunkt (2), før vi går nærmere inn på dine individuelle valg ved å beskrive teknisk nødvendige informasjonskapsler (3) og informasjonskapsler som du frivillig kan velge eller velge bort (4).

(2) Informasjonskapsler er tekstfiler eller informasjon i en database som er lagret på harddisken din og tilordnet nettleseren du bruker, slik at viss informasjon kan flyte til stedet som setter informasjonskapselen. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din, men tjener først og fremst til å gjøre internetttilbudet raskere og mer brukervennlig. Denne nettsiden bruker følgende typer informasjonskapsler, hvis funksjonalitet og juridiske grunnlag vi vil forklare nedenfor:

 • Forbigående informasjonskapsler: Slike informasjonskapsler, spesielt øktinformasjonskapsler, slettes automatisk når nettleseren lukkes eller når du logger ut. De inneholder en såkalt sesjons-ID. På denne måten kan ulike forespørsler fra nettleseren din tilordnes fellesøkten og datamaskinen din kan gjenkjennes når du kommer tilbake til nettsiden vår.
 • Vedvarende informasjonskapsler: Disse slettes automatisk etter en spesifisert periode, som varierer avhengig av informasjonskapselen. Du kan se informasjonskapslene som er satt og kjøretidene deres når som helst i nettleserinnstillingene og slette informasjonskapslene manuelt.

(3) Obligatoriske funksjoner som er teknisk nødvendige for å vise nettstedet: Den tekniske strukturen på nettstedet krever at vi bruker teknologier, spesielt informasjonskapsler. Uten disse teknikkene kan ikke nettstedet vårt vises (helt riktig) eller støttefunksjonene kunne ikke aktiveres. Dette er i utgangspunktet forbigående informasjonskapsler som slettes ved slutten av ditt besøk på nettsiden, senest når du lukker nettleseren. Du kan ikke velge bort disse informasjonskapslene hvis du ønsker å bruke nettstedet vårt. De enkelte informasjonskapslene kan sees i samtykkebehandleren. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 punkt 1 bokstav f GDPR.

(4) Valgfrie informasjonskapsler når du gir ditt samtykke: Vi setter kun ulike informasjonskapsler med ditt samtykke, som du kan velge ved å bruke det såkalte samtykkeverktøyet for informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt for første gang. Funksjonene aktiveres kun dersom du gir ditt samtykke og kan spesielt brukes til å gjøre det mulig for oss å analysere og forbedre besøk på nettsiden vår, for å gjøre det enklere for deg å bruke ulike nettlesere eller sluttenheter, gjenkjenne deg under et besøk eller for å visningsannonsering (muligens også for å målrette annonser mot interesser, måle effektiviteten til annonser eller vise interessebaserte annonser). Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 punkt 1 bokstav a GDPR. Tilbakekalling av ditt samtykke er mulig når som helst uten at det påvirker tillattheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

§ 5 Nettsporing ved bruk av Google Analytics

(1) Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettsporingstjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Hensikten med vår bruk av verktøyet er å gjøre det mulig å analysere dine brukerinteraksjoner på nettsiden vår og å bruke statistikken og rapportene innhentet til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker.

(2) Vi registrerer interaksjonene mellom deg som bruker av nettstedet primært ved hjelp av informasjonskapsler, enhets-/nettleserdata, IP-adresser og nettsted- eller appaktiviteter. Dine IP-adresser registreres også i Google Analytics for å ivareta sikkerheten til tjenesten og for å gi oss, som nettstedoperatør, informasjon om landet, regionen eller plasseringen til den respektive brukeren (såkalt "IP-plasseringsbestemmelse") ... For din sikkerhet bruker vi imidlertid naturlig nok anonymiseringsfunksjonen (“IP-maskering”), dvs. innenfor EU forkorter Google IP-adressene med den siste oktetten.

(3) Google fungerer som en prosessor, og vi har inngått en tilsvarende kontrakt med Google. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen og de (vanligvis forkortede) IP-adressene om din bruk av denne nettsiden blir vanligvis overført til en Google-server i USA og behandlet der. For disse tilfellene har Google satt seg en standard som tilsvarer det tidligere EU-US Privacy Shield og har lovet å overholde gjeldende databeskyttelseslover ved internasjonale dataoverføringer. Vi har også avtalt såkalte standard kontraktklausuler med Google, hvis formål er å opprettholde et passende nivå av databeskyttelse i tredjelandet.

(4) Det rettslige grunnlaget for innsamling og videre behandling av opplysningene (som finner sted i maksimalt 14 måneder) er ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DS-GVO). Tilbakekalling av ditt samtykke er mulig når som helst uten at det påvirker tillattheten av behandlingen frem til tilbakekallingen. Den enkleste måten å trekke tilbake samtykket ditt på er å bruke samtykkebehandlingen vår eller installere Google-nettlesertillegget, som kan nås via følgende lenke: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de/.

(5) Du kan finne mer informasjon om omfanget av tjenestene som tilbys av Google Analytics på marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Google gir informasjon om databehandling ved bruk av Google Analytics under følgende lenke: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de/. Generell informasjon om databehandling, som ifølge Google også skal gjelde for Google Analytics, finnes i Googles databeskyttelseserklæring på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 6 Bruk av Google Ads

(1) Vi bruker Google Ads for å trekke oppmerksomhet til tilbudene våre ved hjelp av annonser. Hvis du går inn på nettstedet vårt via en Google-annonse, vil Google Ads lagre en informasjonskapsel på enheten din. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit.

(2) Annonsematerialet leveres av Google via såkalte «annonseservere». Til dette formål bruker vi og andre nettsteder såkalte annonseserverinformasjonskapsler, som kan brukes til å måle visse parametere for å måle suksess, for eksempel visning av annonser eller klikk fra brukere. Vi kan motta informasjon om suksessen til våre annonsekampanjer via Google Ads-informasjonskapslene som er lagret på nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene er ikke ment å identifisere deg personlig. For denne informasjonskapselen lagres den unike informasjonskapsel-ID-en, antall annonsevisninger per plassering (frekvens), siste visning (relevant for konverteringer etter visning) og bortvalgsinformasjon (som markerer at en bruker ikke ønsker å bli adressert mer).

(3) Informasjonskapslene satt av Google gjør at Google kan gjenkjenne nettleseren din. Hvis en bruker besøker bestemte sider på en Ads-kundes nettsted og informasjonskapselen som er lagret på datamaskinen deres ennå ikke har utløpt, kan Google og kunden gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Ads-klient er tildelt en annen informasjonskapsel, så informasjonskapslene kan ikke spores gjennom andre Ads-kunders nettsteder. Ved å integrere Google Ads mottar Google informasjonen om at du har fått tilgang til den relevante delen av nettstedet vårt eller klikket på en av annonsene våre. Hvis du er registrert med en Google-tjeneste, kan Google tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget inn, er det en mulighet for at leverandøren finner ut og lagrer IP-adressen din.

(4) På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi samler ikke selv inn personopplysninger i de nevnte reklametiltakene, men gir kun Google muligheten til å samle inn dataene. Vi mottar kun statistiske evalueringer fra Google som gir informasjon om hvilke annonser som ble klikket på, hvor ofte og til hvilke priser. Vi mottar ingen ytterligere data fra bruken av reklamematerialet, spesielt kan vi ikke identifisere brukeren basert på denne informasjonen.

(5) Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst uten å påvirke tillattheten av behandlingen frem til tilbakekallingen. Den enkleste måten å trekke tilbake ditt samtykke på er via vår samtykkebehandling eller via følgende funksjoner: a) ved å stille inn nettleserprogramvaren i henhold til dette, spesielt undertrykkelse av tredjeparts informasjonskapsler betyr at du ikke vil motta noen annonser fra tredjepartsleverandører; b) ved å stille inn nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet "www.googleadservices.com" blokkeres, www.google.de/settings/ads, hvorved disse innstillingene slettes når du sletter informasjonskapslene dine; c) ved å deaktivere de interessebaserte annonsene til leverandørene som er en del av den selvregulerende kampanjen "Om annonser" via lenken www.aboutads.info/choices, hvorved denne innstillingen vil bli slettet hvis du sletter informasjonskapslene dine; d) ved permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under lenken www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vil påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene til dette tilbudet i sin fulle grad.

(6) Ytterligere informasjon om databeskyttelse hos Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland, finner du her: www.google.com/intl/de/policies/privacy and services.google.com/sitestats/ de. html.

§ 7 Google Remarketing

(1) Vi bruker Google Ads med tilleggsapplikasjonen "Google Remarketing". Denne prosessen lar oss lage annonser basert på eksisterende informasjon om deg og henvende oss igjen når du fortsetter å bruke internett. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler som settes inn når du besøker tilbudene våre, som brukes av Google til å registrere og pseudonymisere din bruksatferd når du besøker ulike nettsteder. Google kombinerer ikke, ifølge egne uttalelser, dataene som samles inn som en del av remarketing med dine personlige data, som kan lagres av Google.

(2) Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit. Du kan forhindre eller slutte å bruke remarketingfunksjonen på samme måte som beskrevet ovenfor for Google Ads.

§ 8 Annonsering med Facebook (piksel og konverteringssporing)

(1) Nettstedet bruker også reklametiltak fra Meta Platforms Inc. ("Facebook"). Ved å integrere den såkalte «Facebook Pixel» på nettstedet vårt, kan vi vise brukere av nettstedet vårt og det sosiale nettverket Facebook våre annonseringstiltak («Facebook Ads») og måle og evaluere suksess («konverteringssporing»). Denne forbindelsen mellom Facebook og nettsiden vår skjer teknisk via "Facebook Pixel". Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit.

(2) På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse til Facebook-serveren når du besøker nettstedet vårt. Vi har ingen innflytelse på omfanget og videre bruk av dataene som samles inn av Facebook gjennom bruken av dette verktøyet og presenterer derfor prosessene som er kjent for oss: Ved å integrere Facebook-pikselen mottar Facebook informasjonen om at du har fått tilgang til den tilsvarende nettsiden vår nettsiden, eller klikket på en av våre annonser. Hvis du er registrert med en Facebook-tjeneste, kan Facebook tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Facebook eller ikke har logget inn, er det en mulighet for at leverandøren finner ut din IP-adresse og andre identifikatorer og bruker dem til å opprette en profil.

(3) Informasjonen som samles inn lagres på Facebook-servere, også i USA. For disse tilfellene hevder leverandøren å ha satt seg en standard som tilsvarer det tidligere EU-US Privacy Shield og har lovet å overholde gjeldende databeskyttelseslover i internasjonal dataoverføring. Vi har også avtalt såkalte standard databeskyttelsesklausuler med Facebook, hvis formål er å opprettholde et passende nivå av databeskyttelse i tredjelandet.

(4) Tilbakekalling av ditt samtykke er mulig når som helst uten at det påvirker tillattheten av behandlingen frem til tilbakekallingen. Den enkleste måten å tilbakekalle ditt samtykke på er via vår samtykkeansvarlig. I tillegg kan (kun påloggede brukere) protestere via leverandørens funksjon under følgende lenke: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ mulig.

(5) Ytterligere informasjon om databehandling av Facebook er tilgjengelig fra Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; Personvernerklæring: www.facebook.com/about/privacy.

Artikkel 9 Google Tag Manager

Denne nettsiden bruker Google Tag Manager. Denne tjenesten lar nettstedstagger administreres via et grensesnitt. Google Tool Manager implementerer bare tagger. Dette betyr: Ingen informasjonskapsler brukes og ingen personopplysninger blir registrert. Google Tool Manager utløser andre tagger, som igjen kan samle inn data. Google Tag Manager har imidlertid ikke tilgang til disse dataene. Hvis en deaktivering er utført på domene- eller informasjonskapselnivå, forblir den på plass for alle sporingstagger, i den grad disse er implementert med Google Tag Manager.

§ 10 Integrasjon av Zendesk Chat

(1) På denne nettsiden bruker vi Zendesk Chat (tidligere Zopim), en live chat-programvare fra Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102.

(2) Zendesk Chat brukes til å vise brukeren om en av våre ansatte er online for øyeblikket, slik at de kan gi et umiddelbart svar. For dette formålet registreres alle besøkende på nettstedet vårt med deres IP-adresse og nettstedet som for øyeblikket besøkes. IP-adressen er anonymisert.

(3) Zendesk Chat bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av nettstedet vårt (inkludert din anonymiserte IP-adresse) overføres til en Zendesk Chat-server i USA og lagres der. Informasjonen er kun synlig for øyeblikket av oppholdet på en bestemt side og lagres ikke. Chatter som gjennomføres logges og lagres. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; vi vil påpeke at i dette tilfellet kan ikke alle funksjonene på nettstedet brukes i sin fulle utstrekning.

(4) For mer informasjon om databehandling av Zendesk, se Zendesks personvernerklæring på http://www.zendesk.com/company/privacy.

§ 11 Våre opptredener i sosiale nettverk

(1) Vi har ulike opptredener på såkalte sosiale medieplattformer. Vi driver forestillingene med følgende tilbydere:

 • Facebook
  Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
  https://de-de.facebook.com/spanaturalwhirlpools/
  Personvernerklæring: www.facebook.com/about/privacy.
 • Instagram
  Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
  https://www.instagram.com/spa_natural_wellness/?hl=no
  Personvernregler: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
 • YouTube<
  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
  https://www.youtube.com/channel/UCg0WMbxpBteJA_fqpwpPJNw
  Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • Pinterest
  Pinterest Inc., 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 USA
  https://www.pinterest.de/spanaturalcom/
  Databeskyttelseserklæring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
 • LinkedIn
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
  https://www.linkedin.com/company/spa-natural/?originalSubdomain=de
  Databeskyttelseserklæring: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

(2) For disse informasjonstjenestene bruker vi den tekniske plattformen og tjenestene til leverandørene. Vi vil gjerne påpeke at du bruker våre opptredener på sosiale medieplattformer og deres funksjoner på egen risiko. Dette gjelder spesielt for bruken av de interaktive funksjonene (f.eks. kommentering, deling, vurdering). Når du besøker nettstedet vårt, registrerer leverandørene av de sosiale medieplattformene blant annet IP-adressen din og annen informasjon som er tilgjengelig på sluttenheten din i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen brukes til å gi oss, som operatør av kontoene, statistisk informasjon om interaksjoner med oss.

(3) Dataene som samles inn om deg i denne sammenhengen vil bli behandlet av plattformene og, om nødvendig, overført til land utenfor EU, spesielt USA. Ifølge deres egne uttalelser opprettholder alle de nevnte leverandørene et passende nivå av databeskyttelse som tilsvarer det tidligere EU-US Privacy Shield, og vi har inngått standard databeskyttelsesklausuler med selskapene. Vi vet ikke hvordan de sosiale medieplattformene bruker dataene fra ditt besøk på kontoen vår og interaksjon med våre innlegg til egne formål, hvor lenge disse dataene lagres og om data blir videreformidlet til tredjeparter. Databehandlingen kan variere avhengig av om du er registrert og logget på det sosiale nettverket eller besøker siden som en ikke-registrert og/eller ikke-pålogget bruker. Når du får tilgang til et innlegg eller kontoen, overføres IP-adressen som er tildelt enheten din til leverandøren av den sosiale medieplattformen. Hvis du for øyeblikket er pålogget som bruker, kan en informasjonskapsel på sluttenheten din brukes til å spore hvordan du har navigert på nettet. Via knapper integrert i nettsider er det mulig for plattformene å registrere dine besøk på disse nettsidene og tilordne dem til din respektive profil. Basert på disse dataene kan innhold eller annonsering skreddersydd for deg tilbys. Hvis du vil unngå dette, bør du logge ut eller deaktivere «husk meg»-funksjonen, slette informasjonskapslene på enheten din og starte nettleseren på nytt.

(4) Som leverandør av informasjonstjenesten behandler vi kun data fra din bruk av tjenesten vår som du gir oss og som krever interaksjon. Hvis du for eksempel stiller et spørsmål som vi kun kan svare på via e-post, vil vi lagre informasjonen din i samsvar med de generelle prinsippene for vår databehandling, som vi beskriver i denne personvernerklæringen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine data på den sosiale medieplattformen er artikkel 6 paragraf 1 punkt 1 bokstav f GDPR.

(5) For å utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte oss eller leverandøren av den sosiale medieplattformen. Dersom den ene parten ikke er ansvarlig for å svare eller må motta informasjonen fra den andre parten, vil vi eller leverandøren videresende forespørselen din til den respektive partneren. Hvis du har spørsmål om å opprette en profil eller behandle dataene dine når du bruker nettstedet, vennligst kontakt operatøren av den sosiale medieplattformen direkte. Hvis du har spørsmål om behandlingen av din interaksjon med oss på siden vår, skriv til kontaktdetaljene vi har oppgitt ovenfor.

(6) Tilbyderne beskriver hvilken informasjon den sosiale medieplattformen mottar og hvordan den brukes i deres databeskyttelseserklæringer (se lenke i tabellen over). Der finner du også informasjon om kontaktmuligheter og innstillingsmuligheter for annonser. Ytterligere informasjon om sosiale nettverk og hvordan du kan beskytte dataene dine finner du også på www.youngdata.de.

§ 12 Integrasjon av YouTube-videoer

(1) Vi har integrert YouTube-videoer i vårt netttilbud, som er lagret på YouTube.com og kan spilles av direkte fra nettstedet vårt. Det juridiske grunnlaget for å vise videoene er artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit.

(2) Ved å besøke nettstedet mottar YouTube informasjonen om at du har åpnet den tilsvarende undersiden til nettstedet vårt. I tillegg overføres ovennevnte grunndata som IP-adresse og tidsstempel. Dette skjer uavhengig av om YouTube tilbyr en brukerkonto som du er logget på eller om det ikke er noen brukerkonto. Hvis du er logget på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å bli tilknyttet profilen din på YouTube, må du logge ut før du aktiverer knappen. YouTube lagrer dataene dine som bruksprofiler og bruker dem til annonsering, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert utforming av nettstedet. En slik evaluering utføres spesielt (selv for brukere som ikke er pålogget) for å tilby behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, hvorved du må kontakte YouTube for å utøve denne retten.

(3) Informasjonen som samles inn, lagres på Googles servere, også i USA. For disse tilfellene hevder leverandøren å ha satt seg en standard som tilsvarer det tidligere EU-US Privacy Shield og har lovet å overholde gjeldende databeskyttelseslover i internasjonal dataoverføring. Vi har også avtalt såkalte standard databeskyttelsesklausuler med Google, hvis formål er å opprettholde et passende nivå av databeskyttelse i tredjeland.

(4) Ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og dens behandling av YouTube finnes i databeskyttelseserklæringen. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 13 Integrasjon av Google Maps

(1) Vi bruker Google Maps på denne nettsiden. Dette gjør at vi kan vise deg interaktive kart direkte på nettsiden og gjør at du enkelt kan bruke kartfunksjonen. Det rettslige grunnlaget for bruk av kartene er artikkel 6 paragraf 1 punkt 1 bokstav a GDPR, dvs. integrasjonen skjer kun med ditt samtykke.

(2) Ved å besøke nettstedet mottar Google informasjonen om at du har åpnet den tilsvarende undersiden til nettstedet vårt. I tillegg overføres ovennevnte grunndata som IP-adresse og tidsstempel. Dette skjer uavhengig av om Google oppgir en brukerkonto som du er logget på eller om det ikke finnes en brukerkonto. Hvis du er logget på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å bli tilknyttet profilen din på Google, må du logge ut før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine som bruksprofiler og bruker dem til annonsering, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert utforming av nettstedet. En slik evaluering utføres spesielt (selv for brukere som ikke er pålogget) for å tilby behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, hvorved du må kontakte Google for å utøve denne retten.

(3) Informasjonen som samles inn, lagres på Googles servere, også i USA. For disse tilfellene hevder leverandøren å ha satt seg en standard som tilsvarer det tidligere EU-US Privacy Shield og har lovet å overholde gjeldende databeskyttelseslover i internasjonal dataoverføring. Vi har også avtalt såkalte standard databeskyttelsesklausuler med Google, hvis formål er å opprettholde et passende nivå av databeskyttelse i tredjeland.

(4) Ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av denne hos plug-in-leverandøren finnes i leverandørens databeskyttelseserklæring. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 14 Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

(1) Behandling av personopplysninger skjer kun så lenge det er nødvendig for å oppnå behandlingsformålet eller databehandling (spesielt lagring) er lovpålagt.

(2) Dersom behandlingsformålet ikke lenger gjelder eller dersom den lovpålagte lagringsperioden utløper, vil personopplysninger bli slettet eller sperret i samsvar med lovens bestemmelser.

§ 15 Klagerett til vedkommende tilsynsmyndighet

Ved brudd på databeskyttelsen har den registrerte rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten. Tilsynsmyndigheten er statskommissær for databeskyttelse og informasjonssikkerhet i forbundsstaten Nordrhein-Westfalen. Kontaktinformasjonen finner du på www.ldi.nrw.de.